brengt je verder

John Hattie over Growth Mindsets

Prof. John Hattie berekende in zijn meta-analyse ook de effectgrootte van ‘growth mindset’ op het leren van leerlingen. De effectgrootte is .19. Dat is ruim beneden de lat van .40 die hij legt.

De reden voor de lage effectgrootte van ‘growth’ ten opzichte van de ‘fixed’ mindset is te wijten aan het feit dat we in (voornamelijk) een fixed world leven. Dit wil niet zeggen dat we niet aan een growth mindset bij kinderen hoeven te werken in het onderwijs. Het kost alleen veel inspanning om te veranderen. Een fixed world? In de westerse wereld zetten we leerlingen in groepen van vergelijkbaar niveau, ze krijgen cijfers voor testen die ons helpen hen te labelen en we verwijzen ze naar het speciaal onderwijs of geven hen extra ondersteuning buiten de klas, wat bijdraagt aan hun fixed mindset.

In het huidige systeem krijgen veel leerlingen  een fixed mindset aangeleerd… dankzij ons!
Bron: Hattie Leren Zichtbaar Maken congres 2015 (RAI Amsterdam)

 

 

 

Growth Mindsets is een project van :

  Logo Bazalt Groep liggend links RGB 2.0